Styrelse och ledning

Styrelse

Kjell Nilsson, född 1950, Styrelseordförande, förvaltningsekonom samt fil.kand i statskunskap, nationalekonomi vid Umeå universitet med mångårig bankerfarenhet från SEB, Gotabanken och Swedbank. Har bl. a. varit rörelsechef vid Föreningssparbankens regionkontor i Östersund med ansvar för den löpande verksamheten i 44 bankkontor i Jämtland, Ångermanland och Medelpad, bankdirektör för Swedbank Boden och kontorschef för Swedbank Haparanda. 

Harry Jatko, född 1965, Styrelseledamot. Civilekonom från Högskolan i Luleå med mångårig bankerfarenhet, b la som kontorschef. Han har även erfarenhet som ekonomichef och Verkställande Direktör inom andra branscher. Harry har tidigare erfarenheter av styrelsearbete.

Mikael Kennemyr, född 1966, Styrelseledamot, Civilekonom från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Erfarenhet från revisions- och finansbranschen samt lång erfarenhet från försäkringsbranschen där han haft ledande befattningar inom ett flertal försäkringsförmedlarföretag. Innehar andra styrelseuppdrag.

Ledning 

Mikael Kennemyr, Verkställande Direktör