Om oss

Välkommen till Remium - marknadens ledande aktör med fokus på små och medelstora bolag

Remium är ett svenskt finanshus med drivkraft att effektivisera kapitalmarknaden för små och medelstora bolag. 

Vi tillhandahåller:

Remium är marknadsledande på kapitalmarknaden för småbolag och våra analytiker följer regelbundet över 160 listade/noterade företag på Stockholmsbörsen, AktieTorget och NGM. 

Affärsidé

Remiums affärsidé är att skapa mervärde för små och medelstora bolag och dess aktieägare genom att tillhandahålla finansiella tjänster.

Vision

Remium ska bli Nordens ledande aktör på kapitalmarknaden för små och medelstora bolag.

Inriktning på småbolag

Småbolagsaktierna handlas ineffektivt i förhållande till de stora aktierna. Småbolagsaktier har högre volatilitet i aktiekursen, högre spread mellan köp- och säljkurs, lägre omsättning, lägre analysbevakning och färre institutionella ägare.

Remium har genom sin inriktning på att effektivisera kapitalmarknaden för småbolag stor kunskap om småbolagen och dess investerare vilket leder till en unik möjlighet att överbrygga dessa problem genom att identifiera affärsmöjligheter på ett tidigt stadium.

Remium erbjuder ett fullständigt tjänstepaket till små och medelstora bolag:

  • Notering/Listning
  • Kapitalanskaffningar
  • Private Placement
  • Förvärv, avyttringar, samgående
  • Värderingar
  • Analystjänster
  • Investor Relations
  • Certified Adviser
  • Likviditetsgaranti