Likviditetsgaranti

- Ge er aktie de bästa förutsättningarna på börsen

Många små och medelstora bolag brottas med ett lågt intresse och stor kursskillnad mellan närmaste köp- respektive säljorder i deras noterade aktie. Med vår likviditetsgaranti ger vi er aktie de bästa förutsättningarna på börsen. Likviditetsgaranti är till för er som önskar ökad handel, korrekt prisbildning och lägre transaktionskostnader för era befintliga och potentiella aktieägare.

Tack vare våra automatiserade algoritmer, tillsammans med personlig och manuell handpåläggning av våra traders, agerar vi likviditetsgarant i er aktie från börsens öppning klockan 09:00 till stängning 17:30. Med oss kan du vara trygg med att vi ställer priser i er aktie under hela dagen och gör det möjligt för andra att köpa eller sälja.

Vad är likviditetsgaranti?
Enkelt beskrivet placerar vi en köporder respektive säljorder i er aktie till kurser som baseras på våra automatiserade algoritmer för att skapa en så korrekt prisbild som möjligt. Detta möjliggör för andra att när som helst under börsens öppettider köpa och sälja i aktien.

Utan likviditetsgaranti

Med likviditetsgaranti


Varför använda likviditetsgaranti?
Likviditetsgaranti är till för dig som önskar att det alltid finns köpare och säljare i er aktie med en liten kursskillnad mellan närmaste köp- respektive säljkurs. Fördelen med att det alltid är möjligt att köpa och sälja aktier är att det skapar ökat förtroende för befintliga aktieägare men även för potentiella aktieägare.

Vad kostar likviditetsgaranti?
Kostnaden baseras på flera faktorer för att vi ska kunna bedöma risken. Faktorer som påverkar är exempelvis bolagets historik, sektor och antalet utestående aktier.

Varför välja oss som likviditetsgarant?
Vi är marknadsledande inom området för svensknoterade aktier med över femton års erfarenhet. Genom en kombination av automatisk priskvotering och manuell handpåläggning finns vi alltid på plats som köpare och säljare när andra aktörer önskar att handla i er aktie. Vår likviditetsgaranti står under tillsyn av Nasdaq och Aktietorget.

Hör gärna av dig om du vill veta mer om likviditetsgarantin.


Michael Canborn
Tradingchef

Tel 08 – 454 32 16
michael.canborn@remium.com