Företagstjänster

Introduce och Likviditetsgaranti

Remium har per den 8 maj 2018 (se pressmeddelande) ingått avtal med ABG Sundal Collier (ABG) med innebörden att ABG bland annat tar över Remiums verksamhet inom uppdragsanalys och plattformen Introduce.se samt likviditetsgaranti per 1 juni 2018. 

ABG är en nordisk investmentbank med verksamhet inom rådgivning vid företagsaffärer, börsnoteringar, kapitalanskaffningar, aktieanalys samt aktie- och obligationsmäkleri.

Läs mer på www.abgsc.seCertified Adviser

Bolag som är listade på Nasdaq OMX First North måste ha en Certified Adviser och Remium är marknadsledande med flest uppdrag. I egenskap av Certified Adviser säkerställer Remium att bolaget följer First Norths regelverk samt informerar löpande om uppdateringar i regelverket. Remium arbetar proaktivt med bolagen och bidrar kontinuerligt med rådgivning avseende pressmeddelanden, finansiella rapporter och bolagets hemsida.