Dataskyddspolicy

Remium Nordic AB (Remium) värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd (t.ex. skulle vi aldrig sälja dina personuppgifter till ett annat företag). Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Genom att använda Remiums olika tjänster, accepterar du Remiums dataskyddspolicy och Remiums behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Remium använder elektroniska kommunikationskanaler som e-post för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder någon av Remiums tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi, i olika grad beroende på tjänst, behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.


Vilken information samlar vi in?


Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, t.ex. när du kontaktar oss via www.remium.com, deltar i något av våra events eller använder någon av Remiums tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

  • Person- och kontaktinformation – namn, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
  • Betalningsinformation – bankkontonummer, information om transaktioner etc.


Information vi samlar in om dig

När du använder våra tjänster kan vi behöva samla in följande information:   

  • Person- och kontaktinformation - namn, födelsedatum, personnummer, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
  • Information om hur du interagerar med Remium - hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel, hur du nådde och lämnade tjänsten.
  • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
  • Geografisk information - din geografiska placering.

Informationen du ger oss är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan. Ingen information som lämnas av dig eller som samlas in utgör grund för något automatiskt beslutsfattande.


Vad gör vi med din information?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster

All data används för att tillhandahålla, utföra och/eller förbättra Remiums tjänster. Remium behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen

Laglig grund för behandlingen ("varför är behandlingen nödvändig")

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person- och kontaktuppgifter.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

För att administrera kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information, produkter och tjänster som du begär från oss.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

För kundanalys, administrera Remiums tjänster och för Remiums interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys och för statistiska ändamål.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och andra berättigade intressen.

För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig.

För att förhindra missbruk av Remiums tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra.

Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning.

För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.

Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen.

För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling.

Andra berättigade intressen.

För att följa tillämplig lagstiftning, såsom lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, bokföringslagen (1999:1078) och lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.

Följa tillämplig lagstiftning.

 

Kommunicera med dig

Remium kan också komma att använda dina personuppgifter för att kommunicera relevant information med dig gällande använda eller liknande tjänster. Om du inte vill motta sådan kommunikation är du välkommen att maila dataskydd@remium.com och meddela detta.

 

Vilka kan vi komma att dela din information med?


Leverantörer eller underleverantörer

Remium kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden gentemot dig. Det kan röra sig om andra bolag inom Remiumkoncernen eller externa, utvalda leverantörer. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.


Kreditupplysningsföretag och liknande leverantörer


Dina personuppgifter kan komma att delas till kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet i samband med tjänsterna inlåning och utlåning för att utföra kontroller i enlighet med lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt för att bekräfta din identitet och adress.

Myndigheter

Remium kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

 

Avyttring

Remium kan komma att dela din information till tredje parter:

  • För det fall att Remium säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan Remium komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
  • Om Remium eller en väsentlig del av Remiums tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Remiums kunder komma att delas.


Vad vi INTE kommer att göra med dina personuppgifter

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

 

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Om dina personuppgifter i undantagsfall skulle behandlas i ett land utanför EU/EES kommer Remium att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar dina personuppgifter för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och andra regulatoriska krav, sparar vi personuppgifterna endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

 

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

Rätt att få tillgång till dina personuppgifter

Du kan kostnadsfritt begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig den första gången. Remium kommer att ta ut en avgift motsvarande självkostnaden för framtagandet vid återkommande förfrågningar från samma person.

 

Rätt till rättelse 

Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.

 

Rätt att bli raderad ("rätten att bli bortglömd")

Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas legala skyldigheter för Remium, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av dina personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning. Vad vi då gör är att blockera de personuppgifter som vi är skyldiga att spara, från att kunna användas till andra syften än att uppfylla sådana legala skyldigheter.

 

Cookies och liknande tekniker

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

 

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator och finns för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Den används till exempel vid funktioner som kräver att användaren loggar in, registrerar eller beställer något från webbplatsen. Vidare används cookies för att kunna mäta antalet sidvisningar och besökare för våra interna statistiksystem samt åt vår leverantör av ett externt sådant. Informationen som samlas in beträffande statistik är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden besökaren är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i dennes dators cacheminne exempelvis för att hålla reda på vilket språk som har valts. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

På Remiums alla webbplatser används båda typer av cookies för att göra det lättare för dig att använda våra sidor.

Om du inte vill tillåta cookies kan du lägga in en spärr för dessa i din webbläsare (sättet att styra över cookies kan variera något mellan olika versioner av webbläsarna). Använder du Internet Explorer gör du så här: Gå in under Verktyg/Tools: Internet-alternativ/options, fliken Sekretess/Secrecy och klicka på Avancerad/Advanced. Där kan du sedan välja om du accepterar eller nekar cookies, eller om du vill ha en fråga överallt där cookies förekommer.


Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Remium Nordic AB,  med organisationsnummer 556101-9174, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Remium har sitt säte på Humlegårdsgatan 20, 3 tr, 114 46 Stockholm. Remium har utsett ett dataskyddsombud som övervakar att Remium följer dataskyddsförordningen.


Kontakt

Om du har några frågor med anledning av denna dataskyddspolicy, vill ändra de personuppgifter du lämnat eller återkalla ett samtycke till behandling är du välkommen att kontakta oss per brev, telefon eller e-mail.

 

Remium Nordic AB

Humlegårdsgatan 20, 3 tr, 114 46 Stockholm

Telefon: 08 - 454 32 00

E-post: dataskydd@remium.com

__________________

 

Denna dataskyddspolicy uppdaterades senast den 24 maj 2018.