Genomförda transaktioner

Leading Edge Materials Corp.

Sekundärlistning

Nasdaq First North

Oasmia Pharmaceutical AB

Företrädesemission

Nasdaq OMX 

TagMaster AB

Företrädesemission

Nasdaq First North

Intervacc AB

IPO och Private Placement

Nasdaq First North

Hoylu AB

Listning och Private Placement

Nasdaq First North

Brinova Fastigheter AB

Listning

Nasdaq First North

TalkPool AB

IPO

Nasdaq First North

Doro AB

Private Placement