Välkommen till Remium

Information

Finansinspektionen har den 17 april beslutat att återkalla Remium Nordic AB:s (Remiums) tillstånd att driva finansieringsrörelse. Finansinspektionen har även beslutat att återkalla Remiums tillstånd att driva värdepappersrörelse. Remium ska därmed avveckla all tillståndspliktig verksamhet. I enlighet med Finansinspektionens beslut ska avvecklingen vara klar senast 31 augusti 2018.

Det innebär att Remium inte längre har tillstånd att bevilja krediter, inte heller ta emot medel från allmänheten på konto, vilket innebar att Remium inte längre har rätt att ta emot insättningar på medel i Sparbössan. Insättningar som gjorts före Finansinspektionens beslut omfattas fortfarande av den statliga insättningsgarantin.

Vidare kan Remium inte längre agera som likviditetsgarant eller inom tillståndspliktig Corporate Finance-verksamhet.  Kunder som är berörda av Finansinspektionens beslut har kontaktats / kommer kontaktas direkt av Remium.  Remium verkar för att avveckla denna verksamhet innan 31 Augusti 2018 genom överlåtelse till en annan aktör. 

Information till kunder i Sparbössan

Finansinspektionen har den 18 april 2018 beslutat att återkalla Remium Nordic AB:s (Remium) tillstånd att driva finansieringsrörelse. Finansinspektionen har även beslutat att återkalla Remiums tillstånd att driva värdepappersrörelse. Remium ska därmed avveckla all tillståndspliktig verksamhet.

Detta innebär att Remium inte längre har tillstånd att ta emot medel från allmänheten på konto och har alltså inte längre rätt att ta emot insättningar på sparkonton i Sparbössan. Insättningar som har gjorts före Finansinspektionens beslut omfattas fortfarande av den statliga insättningsgarantin.

Remium Sparbössan

Vårt kontor i Stockholm

I Stockholm sitter vi ett stenkast från Stureplan på Östermalm.